El morter monocapa

Avui us parlarem d’un element revestidor molt popular: el monocapa. Es tracta d’un morter impermeable i acolorit que s’usa pel revestiment de façanes i que s’aplica directament sobre maó, bloc i formigó. Està format, a més dels components habituals d’un morter tradicional, per d’altres aditius que li donen les propietats especials que el caracteritzen como ara el color o la impermeabilitat.

Amb el monocapa es poden realitzar atractius efectes estètics en la decoració de façanes quan es trien els colors encertats.

Les seves característiques més remarcables són:

  • Adherència perfecta al suport i no fa esquerdes.
  • No cal enfoscar la paret.
  • Es poden aconseguir molts acabats: pedra, raspat, fratassat, gota, estucat…
  • És un material elàstic, admet petits moviments del suport sense crear fisures.
  • Impermeable a l’aigua, la qual cosa el converteix en un element que ens ajuda a mantenir la construcció en perfecte estat.
  • Permeables al vapor, és a dir, la porosotat del monocapa permet eliminar el vapor que es forma a dins de l’edifici permetent que la paret respiri.
  • Resistents als impactes i al desgast a què estan sotmesos normalment els revestimients de les façanes.
  • No precissa mantenimient ni necessita ser renovat sovint. La brutícia que podria acumular es pot eliminar rentant la façana.

Font: http://www.monocapaslara.com/que-es-la-monocapa/ (traduït i adaptat)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *