ACREDITACIONS I CONCURSOS

Concurs de Valls 2002
1r Premi joves
4art Premi adults


Concurs Vendrell 2003
1r Premi parella joves


Concurs de Reus 2004
1r Premi parella joves
3r Premi parella adults


Concurs de Vendrell 2006
4rt Premi adults


Concurs de Reus 2008
4rt Premi adults


Concurs de El Vendrell 2009
3r Premi adults


Concurs de Banyoles 2009