Reconstrucció barana i arranjament façana Sud-Est

En construcció